Rozmiestnenie tried
:: Študenti >> Rozmiestnenie tried ::

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2022/2023

               IV.AB 3.pavilón      
                     
              I.BB      
              VII.OA      
    POSCHODIE     V.BB učebňa ANJ1      
                     
           

 

IV.A

 

V.AB

 

III.A

učebňa UMK

3.pavilón
       

 

II.AB

 

 II.BB 

2.pavilón      

VIII.OA

učebňa MAT

   

 

I.A

 

I.AB

1.pavilón          

IV.BB

učebňa DEJ

VII.OB

učebňa BIO

1.poschodie                  
                 

I.OA

učebňa OBN

VI.OA

učebňa NEJ

    PRÍZEMIE    

III.AB

učebňa SJL

 

V.OA

2.pavilón    
         

 IV.OA

učebňa ANJ2  

II.OA 1.pavilón        
VCHOD

II.A

učebňa GEG

III.BB

III.OA

učebňa VYV

1.prízemie