Slovencina Anglictina
Rozmiestnenie tried
:: Študenti >> Rozmiestnenie tried ::

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2017/2018

               IV.AB 3.pavilón      
                     
              I.AB      
              II.AB      
    POSCHODIE     IV.BB učebňa ANJ      
                     
           

 

V.OB

 

I.A

 

II.A

učebňa UMK

3.pavilón
       

 

IV.OA

 

 IV.OB 

2.pavilón      

III.OA

učebňa MAT

   

 

II.OA

 

II.OB

1.pavilón          

IV.A

učebňa DEJ

III.A

učebňa GEG

1.poschodie                  
                 

VIII.OA

učebňa OBN

I.OA

učebňa NEJ

    PRÍZEMIE    

VII.OA

učebňa SJL

 

VII.OB

2.pavilón    
           III.AB 
V.OA 1.pavilón        
VCHOD V.BB VI.OA V.AB
1.prízemie              
 
Stránka bola zmenená: 03.09.2017 15:27:59