Slovencina Anglictina
Rozmiestnenie tried
:: Študenti >> Rozmiestnenie tried ::

Rozmiestnenie tried v školskom roku 2016/2017

               III.AB 3.pavilón      
                     
              VII.OA      
              I.AB      
    POSCHODIE     III.BB učebňa ANJ      
                     
           

 

IV.OB

 

I.A

 

V.AB

učebňa UMK

3.pavilón
       

 

III.OA

 

 III.OB 

2.pavilón      

II.OA

učebňa MAT

   

 

I.OA

 

I.OB

1.pavilón          

III.A

učebňa DEJ

II.A

učebňa GEG

1.poschodie                  
                 

IV.A

učebňa OBN

učebňa NEJ
    PRÍZEMIE    

VI.OA

učebňa SJL

 

VI.OB

2.pavilón    
           II.AB 
IV.OA 1.pavilón        
VCHOD IV.BB V.OA IV.AB
1.prízemie              
 
Stránka bola zmenená: 04.09.2016 14:29:29