Voľné pracovné miesta
:: Informácie >> Voľné pracovné miesta ::

Riaditeľka Gymnázia, Trebišovská 12, 040 11 Košice, informuje voľných pracovných miestach:
  • učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – geografia s možným nástupom od 01.09.2022 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (viac informácií),
  • učiteľ/učiteľka s aprobáciou anglický jazyk – dejepis s možným nástupom od 01.09.2022 – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky (viac informácií).