Výchovná poradkyňa

Výchovné a kariérové poradenstvo zabezpečuje RNDr. Viera Klobušníková, e-mail: viera.klobusnikova@gt12.sk.

 

Konzultačné hodiny:

 • utorok: 12.30 - 14.00 hod. po predchádzajúcej mailovej dohode
 • streda: 8.00 - 10.00 hod.

 

Škola spolupracuje so CPP, Zuzkin park 10, Košice.

 

Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

 • kariérne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie:
  • informácie a materiály o VŠ na Slovensku a o štúdiu v zahraničí
  • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
 • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov s ŠVVP a ich zákonných zástupcov
 • sprostredkovanie:
  • odbornej pomoci v prípade výchovných, študijných alebo osobných problémov
  • profesijno-orientačného diagnostikovania

Nevieš kam na vysokú školu?

Tak v tomto prípade ti môžu pomôcť informácie, ktoré nájdeš na niektorej z nasledujúcich stránok:

 

Dôležité informácie potrebné pri vypĺňaní prihlášok na VŠ nájdete na nasledovných linkách:

 • pokyny na vypĺňanie prihlášky na VŠ
 • tupokyny na vypĺňanie prihlášky na VŠ v ČR tu