Verejné obstarávanie

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

ODKAZ NA PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY podľa zákona  o verejnom obstarávaní: 
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/sumarne-spravy/

 

AKTUÁLNE ZVEREJNENÉ VÝZVY: